Вход

Православен календар

Братството «Св. София»

 

Братството «Св. София» е съществувало от 1924 до 1944 гг. и представлява модернистска емигрантска организация. Пълното му наименование е: «Православно Братство на името на света София Премъдрост Божия». Глава на братството бил о. С. Булгаков, а сред членовете се открояват още имената на В. В. Зенковски, Н. А. Бердяев, А. В. Елчанинов, П. Б. Струве, кн. Г. Н. Трубецкой, Г. В. Флоровски, Б. П. Вишеславцев, о. Н. А. Афанасиев, Н. О. Лоски.

Уставът и молитвеното правило, задължителни за членовете на братството били утвърдени от митрополит Евлогий (Георгиевски), запазил се и проектът «Обет за встъпване в братството» с неговата резолюция.

Събранията се провеждали ежемесечно и се състояли от доклади на църковно-исторически теми и техните обсъждания, разглеждали се също така съвременни събития от църковно-обществен характер.

Всички членове на братството подържали икуменическото движение, а много от тях (Арсениев, Афанасиев, Вишеславцев, Флоровски, Булгаков, Зандер и др.), били сред неговите основатели и активни участници.

През 1928 г. о. С. Булгаков провел в Париж цикъл семинари «В изучаване на въпроса за св. София Премъдрост Божия», където под вид на академически курс излагал своето еретическо учение. На семинарите присъствали членовете на братството, професори от Богословския институт и лица, отделно поканени от самия Булгаков. По спомени ва В. В. Зенковски, около началото на войната заседанията се провеждали не по-често от два пъти годишно, а в 1944 г., когато умира Булгаков, братството престанало да съществува.

Антимодернизм.ру

Превод: Десислава Главева

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template16.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти