Вход

Православен календар

Андрей Сергеевич Десницки

 

 

Андрей Десницки (роден 1968) е публицист от модернисткото направление, представител на т. нар. «библейска критика», последовател на о. Владимир Лапшин.

През 1992 г. завършва филологическия факултет на Московския държавен университет (класическа филология). От октомври 1992 г. до юли 1993 г. преминава обучение на годишните курсове «Библейски превод» в Амстердамския свободен университет (Vrije Universiteit). В 1997 г. защитава дисертация на тема «Преводаческата техника на Септуагинта в контекста на еволюцията на елинистичната поезия (анализ на песните и благословенията в Петокнижието)».

Сътрудник на Института по ориенталистика към РАН.

Консултант на руския филиал на шведската икуменическа мисионерска организация «Институт за превод на Библията» (от 1999 г.). Сътрудничил на католическото радио «София» (ръководено от о. Иоан Свиридов*), където води предаването «Живо слово», «Вестители на Царството», «Манускрипт». Участвал в религиозните предавания на руската служба на БиБиСи «Вяра и век» (с водеща Фаина Янова).

През 1998 г., след Обръщението на патриарх Алексий II, (в което остро се критикува дейността на оо. Георги Кочетков, Владимир Лапшин, Иоан Свиридов, Георги Чистяков и други модернисти и икуменисти) към клира и енорийските настоятелства на храмовете в Москва на Епархиалното събрание от 16 декември 1997 г., Десницки излязъл в защита на о. Владимир Лапшин и о. Георги Кочетков и правото им публично да проповядват модернистките си идеи. Тогава патриархът между другото заявява следното:

«Свещеник Владимир Лапшин е стигнал дотам да проповядва, че има покаяние след смъртта и че Въведението в храма на Пресвета Богородица е измислица**. Неговите изказвания за основателя на исляма свидетелстват за пълната му богословска неграмотност. Защитавайки Г. П. Якунин*** и обяснявайки се в любов на този защитник на тоталитарните секти, свещ. Владимир Лапшин упреква Свещеноначалието в отмъстителност, казвайки, че то е отговорило на злото със зло. Но нима лишаването от сан на един противник на Църквата е зло?! Говорейки на слушателите неистини за патриарх Ермоген, за монашеството, за това че Господ Иисус Христос присъствал в другите религии, този пишман-пастир Владимир Лапшин вместо добро сам носи зло. Преди излъчването на кощунствения филм «Последното изкушение на Христос», когато Свещеноначалието и православният народ излязоха с изявление, в което остро осъждаха излъчването на този филм, свещеник Владимир Лапшин призоваваше към гледането на филма, мотивирайки се с това, че не бива да се осъжда нещо, което човек не е видял, тоест според него излиза, че грехът може да се осъжда едва след като бъде извършен!»

Десницки твърди, че тези думи на о. Лапшин били «извадени от контекста», и «ако се следи всяка дума на човека, като се вадят от контекста отделни фрази и се интерпретират по съответния начин, всеки може да бъде обвинен в ерес». Той възразява на патриарх Алексий така: Предполагам, че о. Владимир, както и други т. нар. «модернисти», търсят такива форми на църковния живот, които напълно да съответстват на православната вяра и заедно с това да са адекватни на нашето време и страна.

Известно време Андрей Десницки е сътрудник на Руското Библейско общество (с президент – о. А. Борисов).

Съчиненията му се публикуват в модернисткото киевско издателство Quo vadis (с гл. редактор о. Андрей Дудченко). Автор е и на сайта «Киевская Русь», редактиран също от о. А. Дудченко.

Десницки е един от авторите в алманаха «Христианос», издаван от «Международния благотворителен фонд на името на о. Александър Мен» (Рига).

Участник в ежегодните Библейски четения в памет на о. Ал. Мен, които се провеждат от никому неизвестния «Колеж по библейска подготовка за служение на Наследието», «Общество от приятели на Свещеното Писание» и «Библиотека за чуждестранна литература».

В 1999, 2000, 2002 и 2003 гг. взема участие в «Андреевските четения», организирани от крупното модернистко образователно учреждение Библейско-Богословски институт (ББИ). Чел лекции в «Киевския летен богословски институт», т.е. в летните занятия на ББИ. Статии на Андрей Десницки редовно се публикуват в списанието на ББИ «Страници».

Лектор в «Школата за младежко служение» към Центъра за духовно развитие на деца и младежи, чийто директор е о. Пьотр Мещеринов.

Постоянен автор на списание «Фома» (с гл. редактор В. Р. Легойда) и интернет-вестника «Татянин ден».

Антимодернизм.ру

Превод: Десислава Главева

* Свещ. Иоан Свиридов – икуменист, модернист, поддръжник на софийната ерес – бел. прев.

** Мнението, че Въведение на Пресвета Богородица в храма е измислица, се поддържа и от други модернисти – бел. прев.

*** Свещ. Г. П. Якунин е известен с разрушителната си дейност по отношение на Православната Църква. Водел борба за правата на различните тоталитарни секти в РФ. Низвергнат и отлъчен от Църквата за множество нарушения, в това число и дисциплинарни. Впоследствие преминава към Руската Истинно-Православна (Катакомбна) Църква, а след това и към Апостолската Православна Църква в Русия – религиозно обединение, изповядващо алтернативно православие с либерална ориентация – бел. прев.


Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template4.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти