Вход

Православен календар

Еволюция или Сътворение

 

Всички филми са с български превод

Историята на живота - част 1

 

 

За да имаме колело са нужни определени части, без които едно колело не може – рамка, колела, спици, верига и прочие. Но дори наличието им не е достатъчно, за да се движи колелото. Необходимо е щото всичките му части да функционират заедно в синхрон една с друга.

Така е и с живите организми. За да съществуват, нужно е било във всеки един момент от своето съществуване да са разполагали със съответните условия за живот, без които иначе не биха оцеляли. Именно този синхрон се явява един от основните „препъни камъни” на еволюционната теория, защото за оцеляване на различните видове е била безусловно необходима едновременна еволюция на абсолютно всички форми на живот.

Днес, след 150 години на лъжи и заблуди, болшинството съвременни учени вече признават, че животът и цялата вселена са резултат от намесата на Интелигентен Създател, а не плод на някаква случайност. Затова можем свободно и отговорно да заявим: никога не е имало еволюция, а животът и вселената са сътворени и не са възникнали от само себе си. Защото вече е напълно доказано, че само Живот може да произведе живот, а това категорично означава, че наистина има Бог, Който е Вседържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо.

продължава >>

Историята на живота - част 2

 

 

За да имаме колело са нужни определени части, без които едно колело не може – рамка, колела, спици, верига и прочие. Но дори наличието им не е достатъчно, за да се движи колелото. Необходимо е щото всичките му части да функционират заедно в синхрон една с друга.

Така е и с живите организми. За да съществуват, нужно е било във всеки един момент от своето съществуване да са разполагали със съответните условия за живот, без които иначе не биха оцеляли. Именно този синхрон се явява един от основните „препъни камъни” на еволюционната теория, защото за оцеляване на различните видове е била безусловно необходима едновременна еволюция на абсолютно всички форми на живот.

Днес, след 150 години на лъжи и заблуди, болшинството съвременни учени вече признават, че животът и цялата вселена са резултат от намесата на Интелигентен Създател, а не плод на някаква случайност. Затова можем свободно и отговорно да заявим: никога не е имало еволюция, а животът и вселената са сътворени и не са възникнали от само себе си. Защото вече е напълно доказано, че само Живот може да произведе живот, а това категорично означава, че наистина има Бог, Който е Вседържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо.

продължава >>

Изследване на еволюцията

 

Този филм е продължение от поредицата „Еволюция или Сътворение”. В него се разглеждат пет от основните митове, на които се крепи Еволюционната теория. Те са старателно разгледани и категорично опровергани от водещи световни учени. Тези митове се изучават в много училища в програмите по биология. Целта на филма е да провокира зрителя да се замисли в хода на изследването, дали наистина е съществувала Еволюция или се касае за една недоказана научна теория, която обаче всички сме свикнали да приемаме за истина.

 

продължава >>

Привилегированата планета

 

В този филм ще прочетем едно необикновено писмо, писано от Бога още със Сътворението и запечатано за нас – хората от последните времена. Писмо за времената, когато хората вече няма да вярват в Бога, но пък ще разполагат с техниката да прочетат това писмо, за да повярват в съществуването на Написалия го.

Нашата земя е единствената планета във Вселената, която е подходяща за живот и в същото време единствената планета, откъдето тази Вселена може да бъде наблюдавана. Съвпадение? След този филм ще знаете отговора.

продължава >>

Разкриване на тайната на живота

 

Здрава наука е тази, която се стреми към Истината и оставя доказателствата да говорят сами. В този филм световно известни учени именно по пътя на доказателствата стигат до Истината, че светът е сътворен от разумен Създател. Посредством компютърна анимация ще проникнем във вътрешността на живата клетка, която със своя сложен и уникален механизъм сама ще ни разкрие, че е сътворена.

 

продължава >>

От жаба до принц

 

 

Може ли жабата да се превърне в принц? Може ли земноводните да се превърнат в хора под действието на еволюцията? Отговорите на тези и други въпроси в този филм, дадени от световно известни учени.

 

 

продължава >>

module-template2.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти