Вход

Православен календар

Игрални филми

Притчи

И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: защо с притчи им говориш (Мат. 13:10).

Филмът „Притчи” е ново явление в съвременната православна кинематография. Във всяка от трите му части на зрителя е предложена по една душеполезна история. Притчите са разказани по човешки искрено, с домашна топлина и хумор.

Първата притча „Необикновеното послушание” ще ви накара не само да се посмеете от сърце, но и да се замислите заедно с героя-неудачник за греха на гордостта и ценността на християнското смирение.

„Благославям утре да идеш на гробището и като видиш, че носят покойник, наречи го с най-грубите думи, които се сетиш”, казва старецът на младия послушник. След такова интригуващо начало следва не по-малко интересно продължение.

„Господи! Защо не ни чуваш? – пита свещеникът в следващата притча. - Хората ходят на църква, молят се, но от това не им става по-леко...”. Отговорът на ангела на този въпрос донякъде обезкуражава зрителите, но накрая те получават важен духовен урок. Тази удивителна история е написана в началото на ΧΧ век от светителя Василий Кинешемски.

„Живяла някога в един град една жена, – се казва в третата част на филма. - Спазвала постите, четяла Евангелието, ходела на църква...”. И ето че веднъж подала милостиня на една просякиня, а тя й казала: „Днес при теб ще дойде Христос!”...

Често сме толкова заети със себе си, че не забелязваме как животът минава покрай нас. Обръщайки си гръб един на друг, ние се отдалечаваме от Христа. Филмът „Притчи” по един нов начин преоткрива всекидневния живот, давайки ни възможност да видим в него всъщност самите себе си.

продължава >>

module-template16.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти